Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
Dusík Technický - 50 litrová Oceľová Fľaša (200 bar)
Kód materiálu: 252406
Dusík 5.0 (99.999 %) má široké využitie. Vhodný pre aplikácie napr:
plnenie pneumatík, ochrana koreňa pri zváraní, sekundárny plyn pri
tepelnom delení kovových i nekovových materiálov, tlakové skúšky,
čistenie zbytkového kyslíka. Dodáva sa v oceľových tlakových fľašiach s
vodným objemom 50 litrov a plniacim tlakom 200 bar.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.