Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
Argón Technický - 20 litrová Oceľová Fľaša (200 bar)
Kód materiálu: 252461
Argón 4.8. - inertný plyn ponúkaný v technickej čistote (99,998 %). Zaraďuje sa do kategórie I3 podľa STN EN ISO 14175. Vhodný pre zváranie materiálov, kde je vyžadovaná inertná ochranná atmosféra zvarovej kúpele a tepelne ovplyvnené oblasti metódou MIG a TIG. Dodáva sa v oceľových tlakových fľašiach s vodným objemom 20 litrov a plnacim tlakom 200 bar.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.