Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
Vodík Technický - 50 litrová Oceľová Fľaša (200 bar)
Kód materiálu: 252466
Vodík s technickým stupňom čistoty 3.7 (99,97 %). Technický vodík sa zvyčajne používa ako redukčné činidlo v elektronike, chemickom a farmaceutickom priemysle. Je ho možné použiť aj ako horľavý plyn na spájkovanie a rezanie. Dodáva sa v oceľových tlakových fľašiach s vodným objemom 50 litrov a plniacim tlakom 200 bar.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.