Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
Kyslík Priemyselný - 20 litrová Oceľová Fľaša (200 bar)
Kód materiálu: 252467
Kyslík 2,5 (99,5 %) má vyššiu koncentráciu kyslíka v porovnaní s 21 % vo vzduchu, ktorý dýchame. Vysoký oxidačný potenciál tohoto výrobku je ideálny pre spaľovanie. Obvykle sa používa s palivovým plynom pre rezanie, zváranie a ďalšie aplikácie. Dodáva sa v oceľových tlakových fľašiach s vodným objemom 20 litrov a plniacim tlakom 200 bar.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.