Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
Oxid uhličitý (odber kvapaliny) Technický - 50 litrová Oceľová Fľaša (30 kg)
Kód materiálu: 252468
Kvapalný oxid uhličitý je obvykle používaný pri mrazení, chladení alebo ako záložný zdroj. Spĺňa požiadavky ISO14175:C1. Dodáva sa v oceľových tlakových fľašiach. Hmotnosť náplne 30 kg.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.