Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
M21ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)
Kód materiálu: 252487
M21ArC18. Označenie podľa ASME kódu. Zloženie 8 % CO2 v argóne. Změs plynov pro MAG zváranie uhlíkatých a nízko legovaných ocelí. Zaraďuje sa do kategórie plynov M21 podľa STN EN ISO 14175. Dodáva sa moderných oceľových tlakových fľašiach Integra® s vodným objemom 30 litrov s plniacim tlakom 300 bar. Jednoduchšia obsluha fľaše vďaka vstavanému regulátoru a pripojeniu pomocou rýchlospojky.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.