Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
Hélium Technický - 50 litrová Oceľová Fľaša (300 bar)
Kód materiálu: 252681
Hélium s technickým stupňom čistoty 4.6 (99,996 %). Inertné hélium sa používa ako vztlakový plyn vo vzducholodiach a balónoch, na detekciu netesností, pri výrobe opt. vlákien a ako ochranný plyn pri zváraní. Je to preferovaný ochranný plyn na zváranie laserom. Jeho vysoká tepelná vodivosť umožňuje dosahovať zvary s vynikajúcim vzhľadom. Jeho vysoký ionizačný potenciál potláča tvorbu plazmy a umožňuje vysokú rýchlosť zvárania. Dodáva sa v oceľových tlakových fľašiach s vodným objemom 50 litrov a plniacim tlakom 300 bar.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.