Aplikácia
Zváranie
Rezanie kovov
Konzervácia potravín
Nápoje
Analytické plyny
Plnenie balónikov
Chladenie
Iné
Plyn
Argón
Oxid uhličitý
Hélium
Vodík
Dusík
Kyslík
Acetylén a propán
Zmesi argónu
Špeciálne čisté plyny
Špeciálne zmesi plynov
Ostatné plyny
Čpavok 3.8 (99.98%) - 80 litrová Oceľová Fľaša (41.8 kg)
Kód materiálu: 252927
Amoniak s čistotou 3.8 (99.98 %) sa dodáva v oceľových tlakových fľašiach s vodným objemom 80 litrov. Hmotnosť produktu je 42 kg.
Veľkosť fľaše
Množstvo
+
Registrujte sa/prihláste sa pre cenu vyhradenú pre našich zákazníkov
objednávané s produktom
Súvisiace produkty
Produkty nie sú dostupné.